Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r.

Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy zgodnej z zakresem tematycznym przedsięwzięcia określonego w LSR, tj.:

2.1. „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”

zapraszamy na szkolenie w zakresie zasad przyznawania pomocy, wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu oraz pozostałych dokumentów.

Termin: 13 marca 2017 r., godz. 10:00

Miejsce szkolenia: Słupca, ul. Plac Szkolny 16a,

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” [I piętro nad marketem „Biedronka”]

Wszyscy uczestniczy otrzymają zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Uwaga ! Zapisy tylko telefonicznie do 10 marca, pod numerem +48 512 962 200, liczba miejsc ograniczona !

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125