Ruszyła pierwsza tegoroczna edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation

Logo Kulczyk Fundation

Logo Kulczyk Fundation

Ruszyła pierwsza tegoroczna edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. – Dwa razy do roku nagradzamy najlepsze pomysły, które trwale zmieniają rzeczywistość. Konkurs to już tradycja. Każda edycja to setki wniosków i długie obrady ekspertów. Projekty są coraz lepsze, bo wnioskujący są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Chcemy, by sam konkurs miał widoczny wpływ na świat inwestycji społecznych – tłumaczy Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. W drugiej zeszłorocznej edycji granty otrzymali:

  1. Fundacja „NAGLE SAMI” z Warszawy – 20.000 zł na salę do pracy terapeutycznej z dziećmi, które doświadczyły straty bliskich osób.
  2. Fundacja dla Zwierząt ARGOS z Warszawy – 10.000 zł na remont i modernizację Ośrodka dla Kotów Miejskich „Koteria”.
  3. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce z Warszawy – 25.000 zł na remont kuchni w trzech domach Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju.
  4. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego z Nowego Klincza – 20.000 zł na food truck dla niepełnosprawnych członków Wspólnoty, którzy stracili oparcie ze strony swoich rodzin. Chodzi o aktywizację zawodową tych zagrożonych wykluczeniem społecznym osób.
  5. Stowarzyszenie na rzecz hipoterapii, korekcji wad postawy i ekologii „Lajkonik” z Poznania – 25.000 zł na remont i modernizację pomieszczeń stajennych. Beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież i seniorzy niepełnosprawni intelektualnie.

– Z całego serca gratuluję zwycięzcom. Mamy nadzieję, że szybko uda się zrealizować zaplanowane inwestycje. Organizując akcje pomocowe w Polsce i na całym świecie widzimy, że właśnie projekty infrastrukturalne mają ogromne znaczenie, by dokonała się zmiana społeczna. Często od studni, mostu, szpitala czy wyposażenia szkoły zaczyna się pozytywna i dynamiczna transformacja otoczenia. Bardzo się cieszę, że wśród naszych rodaków jest właśnie taka chęć zmiany – podkreśla Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Zwycięzców pierwsze tegorocznej edycji poznamy 15 sierpnia 2017 r.

Co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa?

  1. Przeczytać uważnie, dlaczego zależy nam na infrastrukturze: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314/granty.pdf
  2. Przeczytać dokładnie REGULAMIN: http://kulczykfoundation.org.pl/media/109366/regulamin-konkursu-grantowego_2017.pdf
  3. Zapoznać się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM i wypełnić go: http://www.kulczykfoundation.org.pl/media/109362/kulczyk-foundation-formularz.docx
  4. Przesłać wniosek zgodnie z regulaminem. Wszystko co trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „granty”.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125