Posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2017.02.07

BRM.0012.34.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 10 lutego 2017 roku (tj. piątek) o godzinie 9.30.

wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Działalność Klubu Mam w Słupcy.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. PROJEKT UCHWAŁY
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125