Rachunek bankowy Urzędu Miasta

Bank Spółdzielczy w Słupcy
45 8542 0001 0024 3377 0003 6753
(wpłaty dotyczące wszystkich podatków i opłat)

Konto depozytowe:
69 8542 0001 0024 3377 0003 6903
(wpłaty między innymi z tytułu: wadiów przetargowych, kaucji, zabezpieczeń należytego wykonania umów)

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125