Badanie ankietowe Kondycja gospodarstw domowych

Od stycznia br. na terenie miasta Słupcy realizowane będzie badanie Kondycja gospodarstw domowych. Jest to badanie roczne, które zakończy się 31 grudnia br

Jaki charakter ma badanie „Kondycja gospodarstw domowych”?

Jest to badanie stałe, przeprowadzane na początku każdego miesiąca na losowo wybranej jednej osobie w wieku 16 lat i więcej w wylosowanym gospodarstwie domowym. Od 2004 r. jest to wspólne badanie

Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego.

Jaki jest cel badania?

Dzięki rzetelnie prowadzonym badaniom, jako społeczeństwo możemy poznać m.in.:

  • ocenę ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego,
  • ocenę zmian cen, poziomu bezrobocia, obecnej i przyszłej skłonności do zakupów dóbr trwałego użytku,
  • obecną i przyszłą skłonność do oszczędzania,
  • plany gospodarstw domowych dotyczące zakupu samochodu, mieszkania lub wybudowania domu.

Kto prowadzi badania?

Badanie „Kondycja gospodarstw domowych” realizowane jest na terenie całego kraju przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych. Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.

Kto uczestniczy w badaniach?

Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest próba, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów – osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.

Czy można zidentyfikować respondenta?

Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych członków gospodarstw domowych, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych gwarantuje Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie”.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?

Najważniejszymi wskaźnikami, które wyliczane są na podstawie badania kondycji gospodarstw domowych, są: bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej oraz wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map. Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl).

 

Wyniki badań wykorzystywane są przez Narodowy Bank Polski przy tworzeniu „Raportu o inflacji”

 

Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/oraz http://poznan.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125