Julia Wojtczak przewodniczącą III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta

W czwartek (24 listopada 2016 roku), w sali narad Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. Sesja zwołana została na podstawie § 7 ustęp 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/280/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
Sesję otworzył i do czasu powołania przewodniczącego Rady poprowadził Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, który powitał zaproszonych gości, wręczył każdemu z radnych informację o wyborze, a następnie od 11 radnych odebrał uroczyste ślubowanie (jedna radna była nieobecna – złoży ślubowanie na następnej sesji). Odczytany został także porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Wystąpienie Burmistrza Miasta Słupcy.
6.    Wystąpienia zaproszonych gości.
7.    Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
8.    Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
9.    Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
10.    Wolne wnioski i zapytania.
11.    Zamknięcie I sesji  III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.

Podczas  inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy powołano Komisję Skrutacyjną,  która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów na przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, a także sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Agata Nowak z Zespołu Szkół Zawodowych – przewodnicząca, Patryk Kazimierowski z Zespołu Szkół Zawodowych, Michał Borowski z Gimnazjum. Głosowanie było tajne, po podliczeniu głosów, okazało się, że przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta została Julia Wojtczak z Gimnazjum, wiceprzewodniczącymi zostali: Dominik Kusiołek z Zespołu Szkól Ekonomicznych i Krzysztof Żminkowski z Zespołu Szkół Zawodowych natomiast sekretarzem został Marcel Kedziora z Liceum Ogólnokształcącego .

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125