Karta do Głosowania – Budżet Obywatelski na 2017r

Załącznik nr 2 do regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy
 
KARTA DO GŁOSOWANIA
Zadania o znaczeniu ogólnomiejskim
Prosimy o wybranie maksymalnie jednego zadania poprzez
postawienie „X” w kolumnie po prawej stronie.
LP. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY KOSZT* WYBÓR
1 „Pumptrack – tor rowerowy”
Lokalizacja – ul. Gajowa ( obok starego boiska )
120.000 zł
2 Remont i modernizacja chodników przy ul. Sukienniczej”
– ( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok tj. do kwoty 120.000 zł )
120.000 zł
3 „Łazienka wyremontowana – buzia roześmiana”( remont, modernizacja dwóch łazienek )
Lokalizacja – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
100.000 zł
4 „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Słupca, tj. zakup trybun dla widowni i uzupełnienie piasku na boisku do siatkówki plażowej, powstanie boiska do gry w bule, stworzenie zewnętrznych stolików do gry w szachy oraz wykonanie ogrodzenia i położenie w niezbędnych miejscach kostki brukowej”
Lokalizacja – teren przyległy do Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy zlokalizowany przy ul. Kopernika 13 w Słupcy
120.000 zł
5 Projekt „Bezpieczne Jezioro” ( projekt zakłada: położenie kostki brukowej, pomost pływający, montaż lamp solarnych )
Lokalizacja – przestrzeń między wałem, a ulicą Róża na wysokości smażalni ryb
107.760 zł

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania. 

Dane głosującego (proszę czytelnie wypełnić)
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania


Ja, którego/rej dane zawarte są w powyższej tabeli oświadczam, że przysługuje mi czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2135, z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, których mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Słupcy z siedzibą w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21.
 
…………………………………………………
Data Podpis
print

Pobierz załącznik

  • pdf Karta do głosowania
    Karta do głosowania -Budżet Obywatelski 2017 r
    Data dodania: 21 września 2016 06:45 Wielkość pliku: 216 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125