Mamy Młodzieżową Radę Miasta II kadencji!

W piątek (27 listopada 2015 roku), w sali narad Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. Sesja zwołana została na podstawie § 7 ustęp 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/280/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
Sesję otworzył i do czasu powołania przewodniczącego Rady poprowadził Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, który powitał zaproszonych gości, wręczył każdemu z radnych informację o wyborze, a następnie od 11 radnych odebrał uroczyste ślubowanie (troje radnych było nieobecnych – złożą ślubowanie na następnej sesji). Odczytany został także porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Wystąpienie Burmistrza Miasta Słupcy.
6.    Wystąpienia zaproszonych gości.
7.    Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
8.    Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
9.    Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
10.    Wolne wnioski i zapytania.
11.    Zamknięcie I sesji  II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.

Podczas  inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy powołano Komisję Skrutacyjną,  która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów na przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, a także sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Aleksandra Miłos z LO – przewodnicząca, Marianna Jelińska z Gimnazjum, Aleksander Tomczak z ZSE. Głosowanie było tajne, po podliczeniu głosów, okazało się, że przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Jakub Mencel z LO, wiceprzewodniczącymi zostali: Kacper Krotecki również LO i Zuzanna Krzyżaniak z ZSE, natomiast sekretarzem został Maciej Śmiechowski z Gimnazjum.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125