Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

CELE I ZADANIA SŁUPECKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO

Celem Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego  jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań społeczeństwa przeszłością i przyszłością oraz prowadzenie bieżącej działalności sprzyjającej podnoszeniu poziomu kulturalnego miasta Słupcy i powiatu słupeckiego.

Cele te realizowane są poprzez:
– poszukiwanie i gromadzenie materiałów ilustrujących dzieje miasta Słupcy,
– odtwarzanie kronikarskiego zapisu dziejów miasta i prowadzenie bieżącej kroniki wydarzeń społeczno – kulturalnych,
– roztoczenie patronatu nad amatorskim ruchem kulturalnym, pobudzanie aktywności twórców- amatorów i propagowanie ich działań,
– podejmowanie działań na rzecz wyzwolenia społecznych inicjatyw w sprzyjających podnoszeniu poziomu estetyki miasta,
– wspólpracę z redakcjami krajowych, a szczególnie regionalnych czasopism w celu popularyzacji wiedzy o mieście Słupcy i jego
mieszkańcach,
– organizowanie wystaw popularyzujących przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość miasta,
– współorganizowanie rocznicowych obchodów miasta Słupcy,
– współpracę ze wszystkimi prawnie działającymi organizacjami i stowarzyszeniami, których cele działania są zbieżne z celem
Towarzystwa.

KONTAKT

Słupeckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
ul. Warszawska 53   (w budynku Muzeum Regionalnego, I piętro)
62-400 Słupca

tel. 500 534 272

       stskslupca@onet.pl

DYŻURY

Poniedziałek 10:00 – 11:00

ZARZĄD 
Prezes: Teresa Więckowska
z-ca Ryszard Pawłowski
z-ca Zygmunt Majewski
skarbnik: Zdzisława Szymańska
sekretarz: Wiesława Rosadowska
członek: Elżbieta Wojda
członek Marian Stadnik

KOMISJA REWIZYJNA
przewodnicząca: Alina Nowacka
sekretarz: Elżbieta Gwóźdź
członek: Bożena Białas

SĄD KOLEŻENSKI
przewodnicząca: Irena Wojciechowska
sekretarz: Irena Młodożeniec – Deja
członek: Bożena Wiśniewska
członek: Daniela Kubiak
członek:  Maciej Fiszer

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125