Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Słupca.

 

[art. 3 ust.1 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm./].

 

  1. Odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Słupca odbiera: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62–540 Kleczew, NIP 6652963271, REGON 301634884.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125