Uchwała w sprawie wymagań

UCHWAŁA NR XXXII/216/13
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125