Jak głosować? Wybór zadań do realizacji

Zasady głosowania – WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI

 1. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze głosowania, którzy w jego dniu posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.
 2. Głosowanie trwa od 23 września do 19 października.
 3. Głosowanie odbywa się:
  1. w punkcie informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta ul. Pułaskiego 21 poprzez włożenie do urny, wypełnionej karty do głosowania zgodnej z załącznikiem nr 2 do regulaminu,
  2. poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Słupcy, zeskanowanie jej i przesłanie na adres budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. lub dostarczenie do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Słupcy.
  3. poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta w Słupcy karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy,
  4. poprzez przesłanie na adres budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.
 4. Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125