Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany został Zarządzeniem Naczelnika Miasta Słupcy Nr 4 z dnia 26 stycznia 1983 roku. Zadania sportowe w Mieście Słupca realizowane są w większości przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, realizuje on zadania w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymania komunalnych terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, obiektów sportowych i turystycznych.

Celem nadrzędnym MOSiR jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej i turystyce oraz współtworzenie jej wartości.

Do szczególnych zadań jednostki należy:

Rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w zakresie kultury fizycznej wśród społeczeństwa.

Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości w kulturze fizycznej.

Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego wypoczynku poprzez kulturę fizyczną.

Zadania wymienione MOSiR realizuje poprzez organizowanie:
1/ masowych imprez rekreacyjnych,
2/ turniejów, lig, festynów sportowych i rekreacyjnych,
3/ różnorodnych form aktywnego wypoczynku indywidualnego i zespołowego,
4/ organizacji imprez, rajdów turystycznych,
5/ realizację imprez zleconych.

Przedmiotem działania Ośrodka jest:

Propagowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.

Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego zgodnie z ustalonymi cennikami przez dyrektora MOSiR za korzystanie z bazy, regulowanymi odrębnymi umowami z klubami,  stowarzyszeniami zajmującymi się kulturą fizyczną określającymi zasady korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz ich odpłatności.

Prowadzenie działalności propagandowej i reklamowej z zakresu działalności Ośrodka.

Właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania.
Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi, a mianowicie:
– hotelarsko – gastronomicznej,
– wypożyczalnia sprzętu sportowego, sportów wodnych i turystycznych,
– prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków na
rozszerzenie kultury fizycznej.

Baza obiektów zarządzanych przez MOSiR:

– halę widowiskowo – sportową z widownią na 201 miejsc o wymiarach 42x24m,
– stadion: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej 105x69m, bieżnię żużlową 400m,
– skocznią w dal,
– 5 kortów ceglastych do tenisa ziemnego,
– boczne boisko treningowe 91x62m,
– strzelnica sportowa 50 m z pawilonem strzeleckim na 14 stanowisk wraz z sanitariatami i szatniami,
– 2 boiska do siatkówki plażowej,
– kompleks boisk Orlik 2012.

Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kopernika 13
62-400 Słupca
tel. 797 024 471

e-mail: biuro@mosirslupca.pl
e-mail dyrektora: bnadgrodkiewicz@mosirslupca.pl
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125