Kontakt z Urzędem Miasta

Urząd Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca

Kontakt

Burmistrz Miasta Słupcy
Michał Pyrzyk
tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl
Zastępca Burmistrza Miasta Słupcy
Jacek Szczap
tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl
Sekretarz Miasta
Beata Wyderkiewicz
tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl
Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Szymkowiak
tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl
Skarbnik Miasta
Mirosława Koziorowska
tel. 63 277 27 27 wew. 212,211
um@miasto.slupca.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
um@miasto.slupca.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik – Marta Kozielska
tel. 63 277 27 27 wew. 106. 107
um@miasto.slupca.pl

Referat Organizacyjny
tel. 63 277 27 27 wew.224,205
um@miasto.slupca.pl

Biuro ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
tel. 63 277 27 27 wew. 118
um@miasto.slupca.pl

Biuro Rady Miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 201
um@miasto.slupca.pl

Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy
um@miasto.slupca.pl

Informatyk
Michał Zaradzki
tel. 063 277 27 27 wew. 222

Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych
Kierownik – Jadwiga Banasik
tel. 63 277 27 27 wew. 119, 117
informacja działalność gospodarcza wew. 232
um@miasto.slupca.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Kierownik –
tel. 63 277 27 27 wew. 120
um@miasto.slupca.pl

Ewidencja Ludności
tel. 63 277 27 27 wew. 215
um@miasto.slupca.pl

Referat Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej
Kierownik – Grzegorz Kozielski
tel. 63 277 27 27 wew. 116
um@miasto.slupca.pl

Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska
Kierownik – Dorota Maleszka
tel. 63 277 27 27 wew. 226
um@miasto.slupca.pl

Referat Promocji 
Kierownik – Arleta Kolska-Hypka
tel. 63 277 27 27 wew. 227,160
um@miasto.slupca.pl

Biuro ds. Oświaty i Rozwoju Lokalnego
Kierownik –Mariusz Król
tel. 62 277 27 27 wew. 121, 225
um@miasto.slupca.pl

 Referat Mienia Komunalnego,
Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik – Kamila Pyrzyk
tel. 63 277 27 27 wew. 102, 104
um@miasto.slupca.pl

Biuro Obsługi Prawnej
Krystyna Królak
Anna Skocka
tel. 63 277 27 27 wew. 115
um@miasto.slupca.pl

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Katarzyna Hoffmann
tel. 277 13 99
www.uzaleznienia-slupca.pl

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125