Posprzątaj po swoim psie

Spacerując po naszym Mieście co rusz napotykamy na „psie kupy” oraz widzimy pieski załatwiające swoje potrzeby na chodnikach, wśród krzewów i kwiatów. Zadajemy sobie pytanie – dlaczego tak się dzieje? Przecież wszyscy chcemy, aby nasze miasto było czyste, zielone. Bardzo istotne jest również, że psie odchody na skwerach, placach czy ulicach stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka, wywołują groźne choroby takie jak toksokaroza czy bąblowiec.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy nakłada na właścicieli zwierząt obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. a także nieruchomościach innych właścicieli.

W ramach akcji „Posprzątaj po swoim psie” na terenie Słupcy w miesiącu lipcu zostanie ustawionych 5 czerwonych dystrybutorów woreczków na psie odchody, z których można bezpłatnie pobierać woreczki na psie nieczystości. Woreczki będą opatrzone nadrukiem, który informuje o ich zastosowaniu. Psie odchody umieszczone w woreczku należy wrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Jest to sposób zgodny z prawem i stosowany, ze względów ekonomicznych,  przez zdecydowaną większość miast, które zajęły się tym problemem.

Dystrybutory będą zlokalizowane w następujących miejscach:

  1. Plac Wolności od strony ul. Poznańskiej.
  2. ul. Koszucka przed wejściem do zabytkowego Parku Miejskiego.
  3. ul. Kopernika przy Skateparku.
  4. ul. Kopernika przy wejściu do Parku Jana Pawła II.
  5. ul. Traugutta przy wjeździe do Szpitala.

„Psie kupy” można umieszczać również w innych woreczkach foliowych, których przecież w każdym domu nie brakuje i umieszczać w jednym z ponad 300 koszy ulicznych na terenie Miasta.

Niewykonywanie obowiązku sprzątania po swoim psie, zgodnie z art. 54 ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 500zł.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125